Mời Chào Giá Dung dịch thuốc tiêm, ống 40mg/2ml, Nhóm 4 (Lidocain HCL)

Mời Chào Giá Dung dịch thuốc tiêm, ống 40mg/2ml, Nhóm 4 (Lidocain HCL)
Ngày đăng: 04/03/2024 03:11 PM

                  SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN MẮT – DA LIỄU                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                  Số:       /TB-BVMDL                                                                   Cà Mau, ngày 4 tháng 03  năm 2024

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam


Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua thuốc Lidocain năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị báo giá:

1. Tên đơn vị báo giá: Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau, Địa chỉ số 27, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, Phường 6, TP. Cà Mau.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

DS. Nguyễn Duy Khánh, Điện thoại liên hệ: 0983.686127, Trưởng Khoa Dược - VT - TTBYT, Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Khoa Dược - VT - TTBYT, Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau, Địa chỉ: số 27, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, Phường 6, Tp Cà Mau, gồm 02 bản chính.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: từ 7h ngày 5 tháng 03 năm 2024 đến trước 7h ngày 18 tháng 03 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời gian và hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2024.

II. Nội dung của yêu cầu bao giá:

1. Danh mục thuốc:

DANH MỤC BÁO GIÁ

STT

Danh mục hoạt chất

Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật.

Số lượng

ĐVT

01

Lidocain HCL

Dung dịch thuốc tiêm, ống 40mg/2ml, Nhóm 4,

50.000

Ống

2. Địa chỉ cung cấp: Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau, số 27, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, Phường 6, Tp Cà Mau.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 12 tháng

4. Dự kiến thanh toán: 90 ngày

5. Các thông tin khác: không

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                     GIÁM ĐỐC

                   - Như trên;

                   - Lưu: VT, KD.                                  

 

Tải file đính kèm tại đây:  TB07.yeu cau bao gia dung dich thuoc tiem.pdf

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline