Hoạt động chuyên khoa Mắt

Hoạt động chuyên khoa Mắt
Bình bệnh án: Bệnh Glaucoma

Bình bệnh án: Bệnh Glaucoma

Ngày đăng: 15/09/2023 03:17 PM

Điều trị đục thuỷ tinh thể bằng PHACO

Điều trị đục thuỷ tinh thể bằng PHACO

Ngày đăng: 15/05/2023 01:37 PM

Zalo
Hotline