Yêu cầu báo giá gói thầu mua dụng cụ thiết bị y tế

Yêu cầu báo giá gói thầu mua dụng cụ thiết bị y tế
Ngày đăng: 22/04/2024 03:35 PM

     SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      BỆNH VIỆN MẮT – DA LIỄU                                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              

Số:       /TB-BVMDL                                                                      Cà Mau, ngày 22 tháng 4  năm 2024

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam


         Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua dụng cụ bị y tế  với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị báo giá:

1. Tên đơn vị báo giá: Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau, Địa chỉ số 27, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, Phường 6, TP. Cà Mau.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

DS. Nguyễn Duy Khánh, Điện thoại liên hệ: 0983.686127, Trưởng Khoa Dược - VT - TTBYT, Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Khoa Dược - VT - TTBYT, Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau, Địa chỉ: số 27, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, Phường 6, Tp Cà Mau, gồm 02 bản chính.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: từ 16h ngày 22 tháng 4 năm 2024 đến trước 16h ngày 02 tháng 5 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời gian và hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2024

6. Thông báo Yêu cầu báo giá được đăng tải công khai trên trang thông tin
điện tử của Bệnh viện Mắt- Da liễu: benhvienmatdalieucamau.com

II. Nội dung của yêu cầu bao giá:

1. Danh mục báo giá thiết bị y tế:

DANH MỤC BÁO GIÁ

STT

Tên Hàng Hóa

Thông số kỹ thuật

Đơn vị tính

Số lượng

1

Nhíp giác mạc             

1x2 Răng, 0.12mm mấu, dài 105mm, cán tròn, Titan

Cây

1

2

Vành mi có chỉnh

Kích thước trẻ em, lưỡi V, 11mm, Titan.

Cây

4

3

Kim hút rửa Simcoe

Hút rửa 2 đầu, 23/23G, lổ 0.3mm, thuận chiều.

Cây

2

4

Nhíp giác mạc

1x2 Răng, 0.12mm mấu, dài 85mm, Titan

Cây

3

5

Kẹp mang kim 10          

Hàm nhuyễn 9mm, hơi cong, không khóa, dài 112mm, Titan.                                                 

Cây

4

6

Kéo giác mạc           

Lưỡi trung bình. mũi tù.

Cây

2

7

Kéo kết mạc                  

Lưỡi 16mm, mũi tù, cán dẹt.

Cây

2

2. Địa chỉ cung cấp: Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau, số 27, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, Phường 6, Tp Cà Mau.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 1-3 tháng

4. Dự kiến thanh toán: 90 ngày

5. Các thông tin khác: không

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:                                                                 GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;
- Phòng KHNVđăng Website bệnh viện;
- Lưu VT, Dược.
                                                                                                                      

 Tải file đính kèm tại đây: TB14. yêu cầu báo giá.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline